เตรียมพบ 2 โครงการใหม่ จาก เดอะ คอนเนค กาญจนาภิเษก-กันตนา และ สุวรรณภูมิ 4