ยื่นสินเชื่อง่ายนิดเดียว

เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการ จอง หรือพลาดแปลงบ้านที่ต้องการ ของโครงการ เดอะ คอนเนค

แนะนำให้คุณลูกค้า เตรียมเอกสาร มายื่นสินเชื่อ ให้กับทางทีมขาย ก่อนที่จะตัดสินใจจองก่อนก็ได้

เพื่อเช็คความสามารถทางการเงินของลูกค้า ว่าสามารถกู้เงินจากทางธนาคารได้เท่าไหร่ 

ซึ่งเอกสารที่เตรียม มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน (ตนเอง และคู่สมรส)
  • ทะเบียนสมรส
  • ใบเปลี่ยนชื่อ
  • สลิปเงินเดือน 3-6 เดือน
  • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน