ไหว้พระ 9 วัด By The Connect

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

จากประวัติศาสตร์ที่เราได้รับรู้มานั้นจากเห็นได้ว่าบรรพบุรษของเราได้มีการทำนุบำรุงศาสนาในด้านต่างๆมากมาย ที่เห็นได้ชัดคือการสร้างวัดวาอารามต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ และที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้ละครบุพเพสันนิวาสกำลังเป็นกระแสหลักที่ทำให้วัดไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตอีกครั้ง เช่น วัดชัยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรค์ ป้อมเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ วัดเชิงท่านั่นเองครับ เชื่อว่าหลายคนคงจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ต่างๆกันแล้วไม่มากก็น้อยครับ แต่ทว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นมีการเชื่อมโยงทางความเชื่อศิลปวัฒนะธรรมผ่านยุคสมัยต่างๆจนถึงยุครัตนโกสินทร์สืบมาได้อย่างลงตัวและน่าศึกษามากเลยครับ ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปต่อยอดกระแสความเป็นไทย โดยการเยี่ยมชมไหว้พระอารามหลวงในทั้ง 9 วัดในแบบของ The Connect กันค่ะ

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดอรุณฯเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกหรือชื่อเดิมคือ “วัดมะกอกนอก” สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาถึงในปีพ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินฯหรือพระเจ้ากรุงธนบุรี ในขณะนั้นทรงประสงค์ที่จะย้ายราชธาณีมาตั้ง ณ  กรุงธนบุรี เมื่อครั้งทรงกรีฑาทัพลงมาถึงหน้าวัดมะกอกแห่งนี้ในเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น “วัดแจ้ง” เพื่อให้เป็นอณุสรณ์แห่งนิติที่ทรงเสร็จมาถึงวัดแห่งนี้ในตอนอรุณรุ่ง จากนั้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จตีเมืองลาวสำเร็จได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ณ วัดแจ้งอีกด้วยก่อนจะไปประดิษฐาน ณ วัดพระแก้วต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้มีการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ อีกทั้งพระองค์ทรงปั้นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถอีกด้วย ในปีพ.ศ.2363 นั้นโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “วัดอรุณราชวราราม” และนับยังเป็นวัดที่มีพระปรางค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์
Google map : https://goo.gl/maps/VoWDD5TZ2fu

 

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่า “วัดบางหว้าใหญ่” จนมาถึงในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ(พระเจ้ากรุงธนบุรี) ทรงสร้างพระราชวังบางหว้าใหญ่อยู่ใกล้ๆ และตั้งวัดนี้ให้เป็นพระอารามหลวงเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ต่อมาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินี ทรงร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ได้ขุดพบระฆัง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่รวมทั้งหมด 5 ลูกและพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” นอกจากนั้นวัดระฆังโฆษิตารามยังมีหอพระไตรปิฏกที่สวยงามมากและยังเคยเป็นที่พระทับของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะที่ยังทรงรับราชกาลในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ทรงพระราชดำรัสว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนมา วัดระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที” ด้วยเหตุนี้จึงทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ และมหาปรมาภรณ์ ช้างเผือกแด่พระประธานองค์นี้เป็นพิเศษ และพระประธานองค์นี้ก็ได้นามว่า “พระประธานยิ้มรับฟ้า” และเรียกกันติดปากจนมาถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นวัดระฆังโฆษิตารามยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี สมเด็จพระราชคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งถือมาเป็นพระเถระที่โด่งดังมากจนถึงปัจจุบันค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตกวันตก ถนนอรุณอัมรินทร์ ติดกับวังหลัง
Google map : https://goo.gl/maps/N21ogAqFSqT2

 

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2368 โดยพื้นที่ดังดั้งเดิมเป็นของ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต) ว่าที่สมุหนายกและเป็นต้นตระกูลกัลยาณมิตร น้อมเกล้าฯถวายเพื่อเป็นพระอารามหลวง  พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่มีพระภิขษุจีนจำพรรษาอยู่ ชาวบ้านเรียกกันว่า “หมู่บ้านกุฏิจีน” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” และทรงสร้างพระวิหารหลวงพร้อมกับพระประธานพระราชทาน มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เหมือนกับที่วัดพนัญเชิง ณ กรุงเก่าตามพระประสงค์ พระพุทธรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยชาวจีนนับถือกันเป็นอย่างมากมีชื่อเรียกแบบจีนว่า ซำปอกง บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงยังเป็นหอระฆังสำหรับเก็บระฆังยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกรียติเพื่อเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกต่างๆขึ้นในปี พ.ศ.2408 ค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ใต้

Google map : https://goo.gl/maps/HCG8Vf2QqZK2
 

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดพระเชตุพนวิมนมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตามประวัติสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอุธยา ชื่อเดิมเรียกว่า “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” ได้ถูกยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี มาถึงพ.ศ.2331 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ เสร็จในปีพ.ศ.2344 ทรงพระราชทานนามวัดขึ้นใหม่ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” และเป็นวัดประจำรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกด้วย วัดโพธิ์นั้นยังเป็นที่จารึกสรรพวิชาหลายแขนงเปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี  “พระพุทธเทวปฏิมากร” ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ ใต้ฐานชุกชีเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 และยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ตำแหน่ง : ตั้งอยู่ด้านหลังของพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย
Google map : https://goo.gl/maps/SjNoBiE3FNC2


ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วที่เรารู้จักกัน เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา เพื่อความสะดวกเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี และเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุล พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" หรือ “พระแก้วมรกต” ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามและยาวที่สุดในโลก มีปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 มีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีหอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : บนถนนหน้าพระลาน ติดกับท้องสนามหลวง
Google map : https://goo.gl/maps/VXnxEVLrjE82

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1] ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามประเพณีโบราณ ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ 1.วัดราชบูรณะ 2.วัดมหาธาตุ 3.วัดราชประดิษฐาน ทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระองค์เอง หรือ ข้าราชการ สามารถไปทำบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายใกล้กับพระบรมมหาราชวังได้อย่างสะดวก และยังเป้นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 4 อีกด้วย

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ติดกับสวนสราญรมย์ ในซอยราชินี
Google map : https://goo.gl/maps/e6AcTopmCYE2
 

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 ในบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์  นอกจากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "สุสานหลวง" ขึ้นในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิ และ พระสรีรางคาร มีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิด คือพระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พระราชโอรส พระราชธิดา พระนัดดา และพระปนัดดา ได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสร้างขึ้น และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระบรมราชสรีรางคาร ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ได้อัญเชิญบรรจุลงในถ้ำศิลาใต้ฐานบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็นพระประธานของวัดค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ถนนเฟื่องนคร ก่อนถึงแยกสี่กั๊ก หรือฝั่งตรงข้ามกับสวนสราญรมย์
Google map : https://goo.gl/maps/QKCXuUXrnQF2

 

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างใน พ.ศ.2327 ใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6ทรงเห็นว่าทรุดโทรมมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเข้ากับวัดบวรนิเวศวิหารเสีย เมื่อ พ.ศ.2458 ซึ่งในปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาสมาเดิมว่า “คณะรังษี” พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวัดประจำรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วยค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ถนนพระสุเมรุ ตรงข้ามกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

Google map : https://goo.gl/maps/TyyuqeuV88n

 

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างขึ้นอย่างแน่ชัด เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุด ทรงโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปุ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดตองปุแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน มีพระนามว่า "พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ" ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ  

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร
Google map : https://goo.gl/maps/ZGc912nWy222

 

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง

 

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ  อิ่มเอม  กับสายบุญที่ได้ท่องเที่ยวร่วมกัน  กันแล้วใช่ไหมค่ะ  ซึ่งทั้ง 9 วัดนั้นก็สามารถเดินไปจากโครงการ The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมรูปแบบใหม่  ง่ายนิดเดียวค่ะ  นอกจาก ทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการแล้ว  เรายังมีการเดินทางสุดพิเศษในรูปแบบของการเดินทาง  ทางเรือ  ด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาจ้า ธงสีส้ม เพียง 15 บาท ตลอดสาย  จะนั่งไปลงวัดไหน  ท่าไหน  หรือยาวๆกันไปสุ่สาธร  ก็จัดไปแป๊บเดียวถึง อย่าลืมท่าเรือหน้าบ้านเรา N29/1 ท่าพระราม 5 กันเลยค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด by The Connect พระราม 5 - นครอินทร์ ทาวน์โฮมทำเลดี้ดี 15 นาที ถึงรัชดา พ่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง