ไหว้พระริมน้ำนนท์ใกล้โครงการ The Connect

ไหว้พระริมน้ำนนท์ใกล้โครงการ The Connect

 

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรีนั้นมีลักษณะชุมชนที่หนาแน่น อยู่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาต่างๆ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของที่นี่ ก็มักจะอยู่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยานี่เอง มีหลากหลายทั้งตลาดน้ำ สวนสาธารณะ ชุมชนมอญ และที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั้นก็คือวัดต่างๆริมน้ำ จังหวัดนนทบุรีกันครับ มาดูกันครับว่ามีที่ไหนใกล้โครงการ The Connect ของเรากันบ้าง

   วัดโตนดมีลักษณะเป็นวัดราษฎร์สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2326 ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่1 ซึ่งหัวใจสำคัญของวัดนี้ คือโบสถ์สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่6 หรือพ.ศ. 2457 มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบไทย จีนและฝรั่งให้เข้ากันอย่างลงตัว การมาสักการะขอพรที่วัดนี้สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยที่วัดโตนดนั้นยังมีตลาดน้ำวัดโตนดที่ในช่วงเช้าๆจะคึกคักมากเลยครับ

The Connect

 

ที่ตั้ง : จากถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี1 มุ่งหน้าสะพานนน1 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ประมาณ 200 เมตร

เพียง 3 กิโลเมตรจากโครงการ The Connect พระราม5-นครอินทร์

 

 

วัดบางระโหงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถหลังเก่า ซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของวัดคือ  เป็นรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังที่นิยมมากในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันบางระโหงนั้นสร้างโดยชาวจีนชื่อหงส์ เริ่มแรกจึงได้ชื่อว่า วัดบางหงส์ ต่อมาชาวบ้านเรียกกันจนเพี้ยนไปเป็น วัดบางเรือหงส์ และได้กลายมาเป็นวัดบางระโหงในปัจจุบัน

 

 

ที่ตั้ง : จากถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี1 มุ่งหน้าสะพานนน1 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางกร่าง4 ประมาณ 600 เมตร

เพียง 3 กิโลเมตรจากโครงการ The Connect พระราม5-นครอินทร์

 

 

วัดแสงสิริธรรม เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2327 หรือหลังจากเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินเพียง 2 ปีเท่านั้น เดิมชื่อว่าวัดขวิด เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนของ 3 เชื้อชาติวัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธ, ชาวไทยรามัญ, ชาวไทยอิสลาม วัดแสงสิริธรรมมีจุดเด่นคืออุโบสถหลังเก่า ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ภายในโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอยุทธยา และหลวงพ่อดำ พระองค์หน้าพระประธานมีเรื่องเล่าว่า หลวงพ่อดำเคยถูกขโมยไป 3 ครั้งแต่ขโมยต้องมีอันเป็นไป และสามารถนำหลวงพ่อดำกลับมาได้ทุกครั้งอีกด้วยครับ   

ที่ตั้ง : จากถนนราชพฤกษ์ แยกชัยพฤกษ์มุ่งหน้าแยกรัตนาธิเบศร์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโยธาธิการ นนทบุรี-ท่าอิฐ ตามทางไป 3.5 กิโลเมตร

เพียง 7 กิโลเมตรจาก The connect แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ และ The Connect พระราม5-นครอินทร์

 

 

พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ หรือ วัดหน้าโบสถ์ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมทีเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ แต่ภายหลังได้มีการใช้สถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของกรมชลประทาน ในเขตพุทธสถานนี้มีร่องรอยประวัติศาสตร์ สมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนปลายหลงเหลืออยู่ให้เราได้ศึกษาอีกด้วย ในที่พม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรีและด่านปากเกร็ดก่อนเข้าตีกรุงศรีถึง 2ปีนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯให้ชาวมอญ โดยมีเจ้าพระยามหาโยธา(เจ่ง) เป็นหัวหน้าชาวมอญดูแลรักษาด่านขนอนบ้านปากเกร็ดวัดเชิงท่า วัดหน้าโบสถ์และวัดอื่นๆในย่านนี้จึงได้รับการดูแลบูรณะจากคนมอญสืบมาจนปัจจุบัน ที่ตั้ง : ภายในพื้นที่ของกรมชลประทานปากเกร็ด ถนนติวานนท์

เพียง 6 กิโลเมตรจาก The connect แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ และ The Connect พระราม5-นครอินทร์

  วัดท้ายเมืองสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2532 ในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดนนทบุรี โดยด้านหน้าจะเป็นพุทธอุทยาน ที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทราร่วมใจกันสร้างถวาย และถัดมาจะเป็นพระอุโบสถเก่าแก่ทรงเรือสำเภา และมีพระพุทธสุวรรณ หรือ พระประธานในอุโบสถสองรูปหันหลังชนกัน  

 

ที่ตั้ง : จากสะพานนนทบุรี1ขาเข้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนนทีบุรี1 ประมาณ 200เมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือ

เพียง 2.5 กิโลเมตรจากโครงการ The Connect พระราม5-นครอินทร์