ถวายเทียนพรรษา ใกล้ The Connect @ รังสิต

         วันเข้าพรรษานั้นเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอีกวันหนึ่ง สืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบเอาไว้ให้ภิกษุจำพรรษาในวัดหรือเสนาสนะโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา3เดือน มิใช่เพื่อป้องกันไร่นาของชาวบ้านเสียหายเพียงเท่านั้น ยังทำให้มีโอกาศศึกษาหาความรู้จากพระธรรมวินัย ได้เจริญศีล สมาธิ ปัญญาและเผยแพร่ศาสนาอีกด้วย  ทางด้านพุทธศาสนิกชนก็ได้ถือโอกาสอันดีนี้ในการทำบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชารวมไปถึงปัจจัยต่างๆพร้อมทั้งฟังเทศนาธรรมในเวลาเดียวกัน ในส่วนของผู้ที่เป็นบิดามารดาก็มักจะจัดพิธีอุปสมบถให้บุตรหลานของตน จึงมีหลายหน่วยงานจัดพิธีอุปสมบถหมู่ในช่วงนี้และนอกจากนี้วันเข้าพรรษายังทำให้อีกหนึ่งประเพณีเกิดขึ้นนั่นก็คือ ประเพณีหล่อเทียนพรรษาซึ่งมีมาแต่โบราณกาล ในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุจะมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้า-เย็น และจะต้องจุดธูปเทียนบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์จุดเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง โดยจะมีการแห่เทียนรอบพระอุโบสถ3รอบแล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา3เดือนและกิจกรรมการแห่เทียนหรือถวายเทียนพรรษาในจังหวัดปทุมธานีนั้นมีวัดวาอารามอยู่มากมาย ดังนั้นเราจึงรวบรวมวัดที่อยู่ใกล้ โครงการThe Connect @ รังสิต มาฝากครับ

วัดแสงสรรค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2430 โดยมีพระยาศรีสรราช พร้อมด้วยท่านผู้หญิงแสงสรราช เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด และได้ขนานนามว่า "วัดแสงสรรค์" เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่ผู้ถวายที่ดินและสร้างวัด ต่อมาบุตรหลานก็ได้ทำนุบำรุงวัดเป็นอย่างดี วัดแสงสรรค์ จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2523 และอุโบสถหลังนี้สร้างค่อมหลังเก่า ยังใช้เขตพัธสีมาอุโบสถหลังเก่าอีกด้วย

กำหนดเขตแดนของพระอุโบสถด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามตระการตาอย่างมาก บริเวณกำแพงของพระอุโบสถนั้นยังประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถต่างๆควรค่าแก่การสักการะและการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อีกทั้งบริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีรอยพระพุทธบาทสำหรับให้พุทธศาสนิกชนที่มาวัดได้ขึ้งไปกราบนมัสการอีกด้วย เนื่องในโอกาสอันดีวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในตำบลประชาธิปปัตย์และใกล้เคียงมาทำบุญถวายเทียนพรรษาใกล้ๆบ้านกันครับ

 

         วัดเขียนเขตเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ บนเนื้อที่90ไร่เศษได้สร้างขึ้นราวปีพ.ศ.2439โดยหม่อมเขียน หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าสาย สนิทวงศ์เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด  เริ่มแรกเป็นสำนักสงฆ์โดยหลวงพ่อดำเป็นเจ้าสำนักและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เดิมทีวัดนี้สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่และหญ้า ต่อมามีพระภิกษุสามเณรจำพรรษามากพอสมควร หม่อมเขียนพร้อมด้วยเครือญาติสนิทวงศ์และประชาชนในท้องถิ่นนี้ ได้เห็นความลำบากของพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษา จึงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิทรงไทยจำนวน 6หลังอีกทั้งเพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 

วัดเขียนเขต นั้นเดิมชื่อ วัดสาลีเขตตาราม มีความหมายว่า “อารามอันเป็นเนื้อนาบุญแห่งข้าว” เพราะตั้งอยู่ในทุ่งรังสิตนั่นเองและต่อมาในปี พ.ศ. 2460 พันตรี ม.ร.ว. สุวพรรณ (ใหญ่) สนิทวงศ์ และพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์) โอรสของหม่อมเขียนได้ทูลขอพระราชทานเปลี่ยนนามวัดกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเป็นเกรียติแก่หม่อมเขียนและราชสกุลสนิทวงศ์พระองค์ทรงเปลี่ยนนาม "วัดสาลีเขตาราม" ให้ใหม่ว่า “วัดเขียนเขต” หมายถึง ”อารามอันเป็นเนื้อนาบุญของหม่อมเขียน" นั่นเองครับ

วัดชื่อดังของตำบลบึงยี่โถ ไม่มีใครไม่รู้จักวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอย่างแน่นอน การเดินทางมาที่วัดสะดวกง่ายดายเพราะอยู่ติดถนนรังสิต-นครนายกนี่เอง ภายในวันยังมีอาคารอุโบสถและจิตกรรมฝาพนังมากมายให้ได้ศึกษา ดังนั้นการมาทำบุญฟังธรรมเทศนาที่วัดเขียนเขตตามประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย อิ่มบุญอิ่มใจแน่นอนครับ

 

วัดกลางคลองสามหรือ “วัดบึงอ้ายเสียบ”ชื่อที่ชาวบ้านเรียก ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2462 เดิมทีวัดนี้เป็นที่ของโขลงช้าง 2โขลงคือโขลงอีด้วนกับโขลงอีแกและมีบึงที่ยาวมาก ชนิดที่ว่าต้นบึงยาวถึงจังหวัดนครนายกและปลายของบึงอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวเองดีเด่นประจำปีในเวลาต่อมา

วัดนี้จะเรียกว่าวัดป่าก็คงไม่ผิดเพี้ยนไปจากภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ได้เข้าไปสัมพัส เพราะวัดนี้เงียบสงบ ร่มรื่น บรรยากาศดีมากๆครับ แถมยังมีวังมัจฉาบ้านของปลาจำนวนมาก จัดว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการเดินทางไม่ไกลและได้ทำบุญท่ามกลางธรรมชาติเขียวชะอุ่มอีกด้วยครับ

 


วัดคลองสอง หรือ สำนักสงฆ์อ่ำ(ชื่อเดิม) ซึ่งแต่เดิมนั้นมียายหนู สังข์อ่ำเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งจนกระทั่งภายหลังมีตระกูลฟ้าคำรณได้ถวายที่ดินเพิ่ม6ไร่และทางวัดได้ซื้อที่มาเพิ่มอีก2ไร่เศษซึ่งวัดคลองสองนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในระแวกนั้น ในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ต้องพูดถึงอย่างแน่นอน และยังเปิดเรียนนักธรรมอยู่ตลอดพรรษาอีกด้วย

แน่นอนที่สุดว่าในตำบลคลองสองใกล้ถนนคลองหลวง วัดคลองสองฟ้าคำรณ เป็นอีกหนึ่งวัดที่สามารถเดินทางมาทำบุญถวายเทียนพรรษาได้อย่างสะดวก ภายในวัดยังมีมณฑปสมเด็จพระเจ้าตากสิน ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้กราบไหว้ขอพรและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

วัดทวีการะอนันต์ หรือวัดสีชมพู เดิมที่เป็นสำนักสงฆ์มาก่อน โดยมีนายทวีการะอนันต์ นายอารี การะอนันต์และนางน้อย การะอนันต์เป็นผู้มอบที่ดินสร้างวัดและต่อมาได้รับอนุญาติให้เป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโดยรอบ ไฮไลท์หลักของวัดนี้คืออุโบสถแก้วที่งดงามอลังการมากด้วยภายนอกที่เป็นสีชมพูเด่นชัดสามารถเห็นได้จากระยะไกล เหตุที่วัดเป็นสีชมพูนั้นชาวบ้านเล่าว่าในช่วงที่มีน้ำท่วมนั้นวัดดูโทรมลงไปมากเจ้าอาวาสสั่งให้ทาสีของวัดใหม่ให้ดูสดใสขึ้นจึงปรากฏเป็นวัดสีชมพูดอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นั่นเอง ส่วนของเทศกาลเข้าพรรษานั้นวัดทวีการะอนันต์มีการสอนปริยัติธรรมเป็นประจำทุกๆปีครับ

วัดชื่อดังที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ วัดสีชมพู ตั้งอยู่บริเวณคลองหนึ่งใกล้กับถนนพหลโยธิน สามารถมองเห็นวิหารแก้วได้จากระยะไกล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับใครที่สะดวก นอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญถวายเทียนพรรษาแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างเช่นการให้นมปลาคาร์ปอีกด้วยครับ