The Connect เทพารักษ์-เมืองใหม่ ทาวน์โฮมรูปแบบใหม่ ยกระดับสังคมคุณภาพ เริ่ม 1.65 ล้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

การรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
CCTV
ระบบ Key Card Access เข้า-ออกโครงการด้วย Key Card

CCTV
Key Card
Security
Play Ground
Park