The Connect หลักสี่-ดอนเมือง ทาวน์โฮมใกล้รถไฟฟ้า รีบตัดสินใจก่อนปิดเฟส!

MRT
กล้องวงจรปิด
ระบบรักษาความปลอดภัย
สวนสาธารณะ
สวนส่วนกลาง