เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 แปลงมุมล็อตสุดท้าย 25.8 ตร.ว. เริ่ม 3.2 ล้าน

Airport Link
CCTV
Security
Play Ground
Park
Park Center